• Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G20200, Ram 16GB, 01 SSD120GB, 01 SSD 60GB, 01 HDD 500GB, vỏ + Ngu
  • Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G20200, Ram 16GB, 01 SSD120GB, 01 SSD 60GB, 01 HDD 500GB, vỏ + Ngu

Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G20200, Ram 16GB, 01 SSD120GB, 01 SSD 60GB, 01 HDD 500GB, vỏ + Ngu

  • Mã SP:
  • Bảo hành:
  • Xuất sứ:
  • Tình trạng: còn hàng
  • 10,000,000 đ
Gọi Để Được Tư Vấn
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G3250, Ram 8GB, 01 SSD 240GB, 01 SSD 120GB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G3250, Ram 8GB, 01 SSD 240GB, 01 SSD 120GB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3240, Ram 8GB, 01 SSD 128GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3240, Ram 8GB, 01 SSD 128GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2130, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 SSd 240GB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2130, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 SSd 240GB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel 1200BTS, Chips G2030, Ram 8GB, 01 SSd 120Gb, 01 HDD 1TB, Vor + Nguồn Server : Main Intel 1200BTS, Chips G2030, Ram 8GB, 01 SSd 120Gb, 01 HDD 1TB, Vor + Nguồn
Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3220, Ram 8GB, 02 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3220, Ram 8GB, 02 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel 1200BTS, Chips G2130, Ram 8Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel 1200BTS, Chips G2130, Ram 8Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Asus P8B-X, chíp G2010, Ram 16Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server . Server : Main Asus P8B-X, chíp G2010, Ram 16Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server .
Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3240, Ram 16GB, 03 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3240, Ram 16GB, 03 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server . Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server .
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 16GB, 01 HDD 1,5TB, 01 SSD 60GB, Vỏ + Nguồn Server . Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 16GB, 01 HDD 1,5TB, 01 SSD 60GB, Vỏ + Nguồn Server .