DÀN GAME - NET CŨ

Thanhbinhpc.com chuyên cung cấp dàn Game-Net Cấu hình "Cực khủng" đa dạng, giá tốt nhất trên thị trường, bảo hành uy tín. Bạn nên tham khảo cách chọn dàn game nét cũ tốt nhất, để chọn cho mình máy tính tốt nhất. 

Thanh Bình PC đơn vị cung cấp Dàn game net cũ số 1 tại Việt Nam. 

Giàn 6 Máy : Main Gigabyte B75, Chíp Core i3 3220, DDR3 4GB kingston, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn A Giàn 6 Máy : Main Gigabyte B75, Chíp Core i3 3220, DDR3 4GB kingston, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn A
Giàn 40 Máy : Main Asus H61, Chíp Core i3 3220, Ram 4Gb kingston, VGA Asus 630/2GI, Nguồn Huntkey... Giàn 40 Máy : Main Asus H61, Chíp Core i3 3220, Ram 4Gb kingston, VGA Asus 630/2GI, Nguồn Huntkey...
Giàn 30 Máy : Main Gigabyte H61, chíp g2030, Ram 4GB, VGA MSI 630/2GI.... Giàn 30 Máy : Main Gigabyte H61, chíp g2030, Ram 4GB, VGA MSI 630/2GI....
Giàn 10 máy : Main Gigabyte B75, Chíp Core i3 2120, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, vỏ + Nguồn Huntke Giàn 10 máy : Main Gigabyte B75, Chíp Core i3 2120, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, vỏ + Nguồn Huntke
Giàn 25 Máy : Main Gigabyte P75, Chíp Core i3 3220, Ram 4GB, Card Gigabyte 630/2GI, Nguồn Huntkey 40 Giàn 25 Máy : Main Gigabyte P75, Chíp Core i3 3220, Ram 4GB, Card Gigabyte 630/2GI, Nguồn Huntkey 40
Giàn 30 Máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA MSI 7730/1GD5, Nguồn Huntkey... Giàn 30 Máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA MSI 7730/1GD5, Nguồn Huntkey...
Giàn 15 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp Core i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn Huntkey.. Giàn 15 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp Core i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn Huntkey..
Giàn 15 Máy : Main Gigabyte B75, Chíp Core i3 3220, DDR3 4Gb kingsmax, Vỏ + Nguồn Jeteck Q350.... Giàn 15 Máy : Main Gigabyte B75, Chíp Core i3 3220, DDR3 4Gb kingsmax, Vỏ + Nguồn Jeteck Q350....
Giàn 20 Máy : Main MSI B75, Chíp Core i3 3240, Ram 4GB, VGA MSI 7730/1GD5, Nguồn Cooler Master... Giàn 20 Máy : Main MSI B75, Chíp Core i3 3240, Ram 4GB, VGA MSI 7730/1GD5, Nguồn Cooler Master...
Giàn 30 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Huntkey.. Giàn 30 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Huntkey..
Giàn 30 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp Core i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Antec.. Giàn 30 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp Core i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Antec..
Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte N420/2GI, Vỏ + Nguồn huntkey.. Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte N420/2GI, Vỏ + Nguồn huntkey..
Giàn 25 máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte N730/2GI, Nguồn huntkey... Giàn 25 máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte N730/2GI, Nguồn huntkey...
Giàn 22 máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Asus N630/2GI, Nguồn Huntkey Fan 12.. Giàn 22 máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Asus N630/2GI, Nguồn Huntkey Fan 12..
Giàn 30 Máy : Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4Gb Kingsmax, VGA Gigabyte 630 - 2GI, Nguồn Acbel.. Giàn 30 Máy : Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4Gb Kingsmax, VGA Gigabyte 630 - 2GI, Nguồn Acbel..
8 Bộ Máy : Main Gigabyte B75, Chíp Core i3 3240, Ram 4GB, VGA Asus GT630/2GI, Vỏ + Nguồn huntkey.. 8 Bộ Máy : Main Gigabyte B75, Chíp Core i3 3240, Ram 4GB, VGA Asus GT630/2GI, Vỏ + Nguồn huntkey..
Giàn 30 máy : Main Asus H81, Chíp Core i3 4130, Ram 4GB, VGA 730/2GI, Nguồn Acbel.. Giàn 30 máy : Main Asus H81, Chíp Core i3 4130, Ram 4GB, VGA 730/2GI, Nguồn Acbel..
Giàn 15 Máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB Kingston, VGA MSI 730/2GI, Nguồn Huntkey... Giàn 15 Máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB Kingston, VGA MSI 730/2GI, Nguồn Huntkey...
Giàn 35 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp Core i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, vỏ + Nguồn Huntke Giàn 35 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp Core i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, vỏ + Nguồn Huntke
Giàn 12 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn Huntkey 350w Fa Giàn 12 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn Huntkey 350w Fa
Giàn 30 Máy : Main Asus H81, Chíp Core i3 4150, Ram 4GB, VGA Zotac GTX 750/2GD5, Nguồn huntkey Fan 1 Giàn 30 Máy : Main Asus H81, Chíp Core i3 4150, Ram 4GB, VGA Zotac GTX 750/2GD5, Nguồn huntkey Fan 1
Giàn 20 Máy :Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte TX650/1GD5, Nguồn Antec.. Giàn 20 Máy :Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte TX650/1GD5, Nguồn Antec..
Giàn 20 Máy : Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Asus R7240/2GI, Nguồn Huntkey F12.. Giàn 20 Máy : Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Asus R7240/2GI, Nguồn Huntkey F12..
Giàn 45 máy : Main Asus B85, chíp Core i3 4150, Ram 4GB, VGA GTX 750/2GD5, Nguồn Acbel 400w Fan 12.. Giàn 45 máy : Main Asus B85, chíp Core i3 4150, Ram 4GB, VGA GTX 750/2GD5, Nguồn Acbel 400w Fan 12..
Giàn 30 Máy : Main Asus H81, Chips i3 4130, Ram 4GB, VGA Asus GTX 650/1GD5, Nguồn Cooler Master. Giàn 30 Máy : Main Asus H81, Chips i3 4130, Ram 4GB, VGA Asus GTX 650/1GD5, Nguồn Cooler Master.
Giàn 40 Máy : Main MSI H81, Chíp i3 4130, Ram 4Gb Gskill, VGA Asus GTX 650/1GD5, Nguồn Jeteck Q350. Giàn 40 Máy : Main MSI H81, Chíp i3 4130, Ram 4Gb Gskill, VGA Asus GTX 650/1GD5, Nguồn Jeteck Q350.
Giàn 20 Máy : Main Gigabyte h61, Chíp Core i3 3220, Ram 4Gb, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Huntkey Fan Giàn 20 Máy : Main Gigabyte h61, Chíp Core i3 3220, Ram 4Gb, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Huntkey Fan
giàn 15 máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA 730/1GD5, Nguồn Cooler Master. giàn 15 máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA 730/1GD5, Nguồn Cooler Master.
Giàn 20 Máy : Main Asus h61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Asus 6570/2GI, Nguồn Huntkey.. Giàn 20 Máy : Main Asus h61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Asus 6570/2GI, Nguồn Huntkey..
Giàn 20 Máy : Main MSI H61, Chíp G2020, Ram 4Gb, VGA MSI N630 -2GI, Nguồn Antec.. Giàn 20 Máy : Main MSI H61, Chíp G2020, Ram 4Gb, VGA MSI N630 -2GI, Nguồn Antec..