DÀN GAME - NET CŨ

Thanhbinhpc.com chuyên cung cấp dàn Game-Net Cấu hình "Cực khủng" đa dạng, giá tốt nhất trên thị trường, bảo hành uy tín. Bạn nên tham khảo cách chọn dàn game nét cũ tốt nhất, để chọn cho mình máy tính tốt nhất. 

Thanh Bình PC đơn vị cung cấp Dàn game net cũ số 1 tại Việt Nam. 

Giàn 16 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, ram 4GB, VGA Gigabyte N630 - 2GI, Nguồn Jetek Q5350.. Giàn 16 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, ram 4GB, VGA Gigabyte N630 - 2GI, Nguồn Jetek Q5350..
Giàn 50 Máy : Main Asus h61, chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Antec.. Giàn 50 Máy : Main Asus h61, chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Antec..
Giàn 20 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte N420/2GI, Nguồn Jetek Q350.. Giàn 20 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte N420/2GI, Nguồn Jetek Q350..
Giàn 15 máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3420, Ram 4GB, VGA Gigabyte GTX 650/1GD5, Nguồn Huntkey 400w Giàn 15 máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3420, Ram 4GB, VGA Gigabyte GTX 650/1GD5, Nguồn Huntkey 400w
Giàn 40 Máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte 730/2GI, Nguồn Acbel. Giàn 40 Máy : Main MSI H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte 730/2GI, Nguồn Acbel.
Giàn 8 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4Gb, VGA 730/2GI, Nguồn Huntkey Fan 12. Giàn 8 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4Gb, VGA 730/2GI, Nguồn Huntkey Fan 12.
6 Máy : Main Gigabyte h81, chíp G3240, Ram 4GB, VGA GT730/2GI, Nguồn Huntkey .. 6 Máy : Main Gigabyte h81, chíp G3240, Ram 4GB, VGA GT730/2GI, Nguồn Huntkey ..
Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Jetek Q5350.. Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Jetek Q5350..
Giàn 12 Máy : Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB Gskill, VGA Gigabyte 420/2GI, Nguồn Acbel 350w.. Giàn 12 Máy : Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB Gskill, VGA Gigabyte 420/2GI, Nguồn Acbel 350w..
Giàn 26 Máy : Main MSI H81, Chíp G3420, Ram 4GB, VGA Asus GTX 650/1GD5, Nguồn CoolerMaster 350 Fan12 Giàn 26 Máy : Main MSI H81, Chíp G3420, Ram 4GB, VGA Asus GTX 650/1GD5, Nguồn CoolerMaster 350 Fan12
Giàn 40 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA 630/2GI, Nguồn Huntkey 400w Fan 12.. Giàn 40 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA 630/2GI, Nguồn Huntkey 400w Fan 12..
Giàn 15 Máy : Main Gigabyte B85, Chíp G3450, Ram 4GB, VGA Gigabyte GTX 750/2GI, Nguồn Huntkey 500w.. Giàn 15 Máy : Main Gigabyte B85, Chíp G3450, Ram 4GB, VGA Gigabyte GTX 750/2GI, Nguồn Huntkey 500w..
Giàn 22 Máy : Main Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA N730/2GI, Nguồn Acbel.. Giàn 22 Máy : Main Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA N730/2GI, Nguồn Acbel..
Giàn 25 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4150, Ram 4GB, VGA 730/1GD5, Nguồn Cooler Master Giàn 25 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4150, Ram 4GB, VGA 730/1GD5, Nguồn Cooler Master
Giàn 15 Máy : Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Jetek Q350w.. Giàn 15 Máy : Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Jetek Q350w..
Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn Jetek Q350.. Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn Jetek Q350..
Giàn 30 Máy : Main Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA N730/1GD5, Nguồn Huntkey.. Giàn 30 Máy : Main Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA N730/1GD5, Nguồn Huntkey..
Giàn 20 Máy : Gigabyte H81, Chíp Core i3 4160, Ram 4GB, Galax GT730/1GD5, Nguồn Huntkey 350w Fan 12. Giàn 20 Máy : Gigabyte H81, Chíp Core i3 4160, Ram 4GB, Galax GT730/1GD5, Nguồn Huntkey 350w Fan 12.
Dàn Game 20 Máy : Main Gigabyte H81, Chips Core i3 4130, Ram 4GB, Gigabyte N420/2GI, Nguồn Huntkey F Dàn Game 20 Máy : Main Gigabyte H81, Chips Core i3 4130, Ram 4GB, Gigabyte N420/2GI, Nguồn Huntkey F
Dàn 20 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte GTX 650 - 2GI, Nguồn Cooler mast Dàn 20 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA Gigabyte GTX 650 - 2GI, Nguồn Cooler mast
 Dàn 20 máy : Main Gigabyte h81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA 630/2GB, Nguồn Godenl Fiel 480w.. Dàn 20 máy : Main Gigabyte h81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA 630/2GB, Nguồn Godenl Fiel 480w..
Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Jetek Q5350.. Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Jetek Q5350..
Giàn 22 Máy : Main Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA N730/2GI, Nguồn Acbel.. Giàn 22 Máy : Main Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA N730/2GI, Nguồn Acbel..
Giàn 26 Máy : Main MSI H81, Chíp G3420, Ram 4GB, VGA Asus GTX 650/1GD5, Nguồn CoolerMaster 350 Fan12 Giàn 26 Máy : Main MSI H81, Chíp G3420, Ram 4GB, VGA Asus GTX 650/1GD5, Nguồn CoolerMaster 350 Fan12
Giàn 40 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA 630/2GI, Nguồn Huntkey 400w Fan 12.. Giàn 40 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, VGA 630/2GI, Nguồn Huntkey 400w Fan 12..
Giàn 15 Máy : Main Gigabyte B85, Chíp G3450, Ram 4GB, VGA Gigabyte GTX 750/2GI, Nguồn Huntkey 500w.. Giàn 15 Máy : Main Gigabyte B85, Chíp G3450, Ram 4GB, VGA Gigabyte GTX 750/2GI, Nguồn Huntkey 500w..
Giàn 22 Máy : Main Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA N730/2GI, Nguồn Acbel.. Giàn 22 Máy : Main Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA N730/2GI, Nguồn Acbel..
Giàn 25 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4150, Ram 4GB, VGA 730/1GD5, Nguồn Cooler Master Giàn 25 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp i3 4150, Ram 4GB, VGA 730/1GD5, Nguồn Cooler Master
Giàn 15 Máy : Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Jetek Q350w.. Giàn 15 Máy : Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, VGA Gigabyte 630/2GI, Nguồn Jetek Q350w..
Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn Jetek Q350.. Giàn 10 Máy : Main Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, VGA Gigabyte N630/2GI, Nguồn Jetek Q350..