GIÁ TỪ 2.5TR ĐẾN 4TR

Trọn bộ máy tính giá từ 2,5 triệu đến 4 triệu cấu hình đa dạng, bền bỉ, ổn định. Tặng ngay chuột bàn phím cao cấp. Bảo hành uy tín lỗi 1 đổi 1. Bạn có thể tìm hiểu thêm cách chọn máy tính cũ, để có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. 

Thanh Bình PC địa chỉ bán trọn bộ máy tính uy tín nhất tại Việt Nam

Trọn Bộ : HP 8000 Pro SFF, Chíp E8400, Ram 4Gb, HDD 250GB, LCD 17Inch.. Trọn Bộ : HP 8000 Pro SFF, Chíp E8400, Ram 4Gb, HDD 250GB, LCD 17Inch..
Trọn Bộ : Dell Optiplex 755, Chíp E6550, Ram 2GB, HDD 160Gb, LCD 17Inch. Trọn Bộ : Dell Optiplex 755, Chíp E6550, Ram 2GB, HDD 160Gb, LCD 17Inch.
Trọn Bộ : DELL Optiplex 780, Chíp E8400, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18 Trọn Bộ : DELL Optiplex 780, Chíp E8400, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18
Lenovo ThinkKcentre A70, Chíp E8400, Ram 4Gb, HDD 160Gb, LCD 17Inch. Lenovo ThinkKcentre A70, Chíp E8400, Ram 4Gb, HDD 160Gb, LCD 17Inch.
Trọn Bộ : Lenovo ThinkKcentre M70E, Chíp E8400, Ram 4Gb, HDD 250Gb, LCD 17Inch.. Trọn Bộ : Lenovo ThinkKcentre M70E, Chíp E8400, Ram 4Gb, HDD 250Gb, LCD 17Inch..
Trọn Bộ : HP Dc 7800, Chíp E8200, Ram 4GB, HDD 160GB, LCD 17 Trọn Bộ : HP Dc 7800, Chíp E8200, Ram 4GB, HDD 160GB, LCD 17
Trọn Bộ : HP Compaq DC5800, Chíp E6750, Ram 2GB, HDD 160GB, LCD 17Inch. Trọn Bộ : HP Compaq DC5800, Chíp E6750, Ram 2GB, HDD 160GB, LCD 17Inch.
Trọn Bộ : DELL Optiplex 380, Chíp E8400, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18 Trọn Bộ : DELL Optiplex 380, Chíp E8400, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18
Trọn Bộ : DELL OptiPlex 960, Chíp E8400, Ram 4GB, HDD 160GB, LCD 17Inch.. Trọn Bộ : DELL OptiPlex 960, Chíp E8400, Ram 4GB, HDD 160GB, LCD 17Inch..
Trọn Bộ : HP 6000 Pro SFF, Chíp E8400, Ram 4Gb, HDD 160GB, LCD 17Inch.. Trọn Bộ : HP 6000 Pro SFF, Chíp E8400, Ram 4Gb, HDD 160GB, LCD 17Inch..
Trọn Bộ : DELL OptiPlex 960, Chíp E8400, Ram 2Gb, HDD 160GB, LCD 17Inch.. Trọn Bộ : DELL OptiPlex 960, Chíp E8400, Ram 2Gb, HDD 160GB, LCD 17Inch..
Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4Gb, HDD 250Gb, LCD 18 Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4Gb, HDD 250Gb, LCD 18
Trọn Bộ: HP S5108HD, Chíp E8400, Ram 4GB, HDD 250Gb, LCD 17inch.. Trọn Bộ: HP S5108HD, Chíp E8400, Ram 4GB, HDD 250Gb, LCD 17inch..
Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G640, Ram 2GB, HDD 160GB, LCD 17Inch.. Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G640, Ram 2GB, HDD 160GB, LCD 17Inch..
Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G640, Ram 4GB, HDD 160GB, LCD 18 Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G640, Ram 4GB, HDD 160GB, LCD 18"5 Inch..
Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G630, Ram 4GB, HDD 160GB, VGA N630/2GB, LCD 18 Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G630, Ram 4GB, HDD 160GB, VGA N630/2GB, LCD 18"5Inch
Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G640, Ram 2Gb, HDD 160Gb, LCD 17Inch.. Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G640, Ram 2Gb, HDD 160Gb, LCD 17Inch..
Trọn Bộ: HP Pavilion S5000, Chíp E8400, Ram 2GB, HDD 160GB, LCD 17inch.. Trọn Bộ: HP Pavilion S5000, Chíp E8400, Ram 2GB, HDD 160GB, LCD 17inch..