MÁY CHỦ SERVER

Công ty chuyên cung cấp máy chủ server cho phòng game, văn phòng cấu hình cao ổn định, giá rẻ nhất trên thị trường. Với số lượng bán ra + 100 máy chủ Server trên một tháng bạn có thể yên tâm mua máy tại Thanhbinhpc.com.

Máy chủ Server cấu hình khủng - giá rẻ - bảo hành 1 đổi 1 

Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G20200, Ram 16GB, 01 SSD120GB, 01 SSD 60GB, 01 HDD 500GB, vỏ + Ngu Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G20200, Ram 16GB, 01 SSD120GB, 01 SSD 60GB, 01 HDD 500GB, vỏ + Ngu
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G3250, Ram 8GB, 01 SSD 240GB, 01 SSD 120GB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G3250, Ram 8GB, 01 SSD 240GB, 01 SSD 120GB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3240, Ram 8GB, 01 SSD 128GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3240, Ram 8GB, 01 SSD 128GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2130, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 SSd 240GB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2130, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 SSd 240GB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel 1200BTS, Chips G2030, Ram 8GB, 01 SSd 120Gb, 01 HDD 1TB, Vor + Nguồn Server : Main Intel 1200BTS, Chips G2030, Ram 8GB, 01 SSd 120Gb, 01 HDD 1TB, Vor + Nguồn
Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3220, Ram 8GB, 02 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3220, Ram 8GB, 02 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel 1200BTS, Chips G2130, Ram 8Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel 1200BTS, Chips G2130, Ram 8Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Asus P8B-X, chíp G2010, Ram 16Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server . Server : Main Asus P8B-X, chíp G2010, Ram 16Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server .
Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3240, Ram 16GB, 03 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3240, Ram 16GB, 03 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server . Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server .
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 16GB, 01 HDD 1,5TB, 01 SSD 60GB, Vỏ + Nguồn Server . Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 16GB, 01 HDD 1,5TB, 01 SSD 60GB, Vỏ + Nguồn Server .
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 01 SSd 240GB, 01 SSd 120GB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 01 SSd 240GB, 01 SSd 120GB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3220, Ram 8GB, 01 SSd 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3220, Ram 8GB, 01 SSd 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3220, Ram 16GB, 01 SSD 240GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server . Server : Main Intel S1200 V3RP, Chíp G3220, Ram 16GB, 01 SSD 240GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server .
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 16Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server . Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 16Gb, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server .
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2130, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server.. Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2130, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server..
Server : Main Intel S1200V3RP, Chíp G3220, Ram 16GB, 02 SSD120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server. Server : Main Intel S1200V3RP, Chíp G3220, Ram 16GB, 02 SSD120GB, 01 HDD 1TB, Vỏ + Nguồn Server.
Server :Main Intel 1200, Chíp G2020, Ram 8GB Kingston, 02 SSD 120GB, 01 HDD 500Gb Vỏ + Nguồn Server. Server :Main Intel 1200, Chíp G2020, Ram 8GB Kingston, 02 SSD 120GB, 01 HDD 500Gb Vỏ + Nguồn Server.
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 02 SSD 120GB. 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server.. Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 02 SSD 120GB. 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server..
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 02 SSD 120GB, Vỏ + Nguồn Server.. Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2030, Ram 8GB, 02 SSD 120GB, Vỏ + Nguồn Server..
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp Xeon E3 1230, Ram 16GB, 02 SSD 120GB, 01 SSD 240GB, vỏ + Nguồn Ser Server : Main Intel 1200BTS, Chíp Xeon E3 1230, Ram 16GB, 02 SSD 120GB, 01 SSD 240GB, vỏ + Nguồn Ser
Server : Main Intel S1200RB, Chíp G3220, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 500, Vỏ + Nguồn S Server : Main Intel S1200RB, Chíp G3220, Ram 8GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 500, Vỏ + Nguồn S
Server : Main Intel S1200 RPS, Chíp i3 4150, Ram 16GB, 02 SSD 120GB, 01 HDD, 1TB, Vỏ + Nguồn 600w.. Server : Main Intel S1200 RPS, Chíp i3 4150, Ram 16GB, 02 SSD 120GB, 01 HDD, 1TB, Vỏ + Nguồn 600w..
 Server : Main Intel 1200, Chíp G2130, Ram 16GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 500GB, Vỏ Nguồn Se Server : Main Intel 1200, Chíp G2130, Ram 16GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 500GB, Vỏ Nguồn Se
Server : Main Intel S1200BR, Chíp G2130, Ram 16GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 500GB Vỏ + Nguồn Server : Main Intel S1200BR, Chíp G2130, Ram 16GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 500GB Vỏ + Nguồn
Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2020, Ram 16GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 250GB, Vỏ + Nguồ Server : Main Intel 1200BTS, Chíp G2020, Ram 16GB, 01 SSD 120GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 250GB, Vỏ + Nguồ
Server : Main Intel S1200RPS, Chíp G3220, Ram 16GB, 01 SSD 240GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 500GB, vỏ + Ngu Server : Main Intel S1200RPS, Chíp G3220, Ram 16GB, 01 SSD 240GB, 01 HDD 1TB, 01 HDD 500GB, vỏ + Ngu
Server : Main Intel S1200RPS, Chíp i3 4150, Ram 16GB, 01 SSD 120GB, 01 SSD 240GB, Vỏ + Nguồn Server Server : Main Intel S1200RPS, Chíp i3 4150, Ram 16GB, 01 SSD 120GB, 01 SSD 240GB, Vỏ + Nguồn Server
 Server : Asus P8B - X, Chíp G2030, Ram 8GB, 02 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server .. Server : Asus P8B - X, Chíp G2030, Ram 8GB, 02 SSD 120GB, 01 HDD 500GB, Vỏ + Nguồn Server ..