RAM DR3

Chuyên cung cấp Ram DR3 cấu hình cao giá tốt nhất chất lượng đảm bảo chính hãng tại Hà Nội. 

DDR3 8GB Buss 1600MZH DDR3 8GB Buss 1600MZH
DDR3 4GB/1333/1600 Kingmax DDR3 4GB/1333/1600 Kingmax
DDR3 4GB/1333/1600 Gskill DDR3 4GB/1333/1600 Gskill
DDR3 4GB/1333/1600 Kingston DDR3 4GB/1333/1600 Kingston
DDR3 2GB Buss 1333MZH (SL 30 thanh) DDR3 2GB Buss 1333MZH (SL 30 thanh)
DDR3 2GB Buss 1333 - Kingmax DDR3 2GB Buss 1333 - Kingmax
DDR3 2GB Buss 1333 - Kingston DDR3 2GB Buss 1333 - Kingston
DDR3 2GB buss 1333 - Gskill DDR3 2GB buss 1333 - Gskill