SK 775

Bán CPU Socket 1150 chính hãng, chất lượng cao, giá cả tốt nhất trên thị trường

CPU - E8400 ( Core 2 Dual 3.0MZH) Sl 100 Chiếc CPU - E8400 ( Core 2 Dual 3.0MZH) Sl 100 Chiếc
CPU - E7400 Core 2 Dual 2.8MZH CPU - E7400 Core 2 Dual 2.8MZH
CPU - E6550 Core 2 Dual 2.33MZH ( SL 100 ) CPU - E6550 Core 2 Dual 2.33MZH ( SL 100 )
CPU - E6500 Dualcore 2.93MZH ( SL 30 Chiếc ) CPU - E6500 Dualcore 2.93MZH ( SL 30 Chiếc )
CPU - E6600 Dualcore 3.06MZH ( SL 120 Chiếc) CPU - E6600 Dualcore 3.06MZH ( SL 120 Chiếc)
CPU - E5500 Dualcore 2.8MZH CPU - E5500 Dualcore 2.8MZH
CPU - E5700 Dualcore 3.0MZH ( SL 50 chiếc) CPU - E5700 Dualcore 3.0MZH ( SL 50 chiếc)
CPU - E5400 Dualcore 2.7MZH (SL 20 chiếc) CPU - E5400 Dualcore 2.7MZH (SL 20 chiếc)
 CPU - E5300 Dualcore 206MZH (SL 100 Chiếc) CPU - E5300 Dualcore 206MZH (SL 100 Chiếc)
CPU - E5200 Dualcore 2.5MZH ( SL 30) CPU - E5200 Dualcore 2.5MZH ( SL 30)
CPU - E2200 Dual core 2.2MZH CPU - E2200 Dual core 2.2MZH
CPU - E2180 Dualcore 2.0MZH CPU - E2180 Dualcore 2.0MZH
CPU - E2160 Dualcore 1.8MZH CPU - E2160 Dualcore 1.8MZH
CPU - E2140 Dualcore 1.6MZH CPU - E2140 Dualcore 1.6MZH
CPU - Pentunm4 3.0MZH ( Sl 50 Chiếc ) CPU - Pentunm4 3.0MZH ( Sl 50 Chiếc )
CPU - E6300 ( Core 2 Dual 1.8GZH ) ( SL 40 Chiếc ) CPU - E6300 ( Core 2 Dual 1.8GZH ) ( SL 40 Chiếc )
CPU - E6320 ( Core 2 Dual 1.86GZH ) ( SL 50 Chiếc ) CPU - E6320 ( Core 2 Dual 1.86GZH ) ( SL 50 Chiếc )
CPU - E6750 ( Core 2 Dual 2.66GZH ) ( SL 20 Chiếc ) CPU - E6750 ( Core 2 Dual 2.66GZH ) ( SL 20 Chiếc )