TRỌN BỘ MÁY TÍNH

Chuyên cung cấp trọn bộ máy tính bền bỉ mượt mà cho mọi nhu cầu sử dụng, tặng ngay chuột bàn phím cao cấp, miễn phí giao hàng tận nơi. Bảo hành uy tín lỗi 1 đổi 1. Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu cách chọn bộ máy tính trước khi xem sản phẩm.

Trọn bộ máy tính giá hạt rẻ - cấu hình khủng tại Thanhbinhpc.com

Trọn Bộ : Dell OptiPlex 7010 SFF, Chíp I3 2120, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 20Inch.. Trọn Bộ : Dell OptiPlex 7010 SFF, Chíp I3 2120, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 20Inch..
Trọn Bộ : Dell Optiplex 3010, Chíp I3 2120, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18 Trọn Bộ : Dell Optiplex 3010, Chíp I3 2120, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18"5 Inch.
Trọn Bộ : Dell Optiplex 3010, Chíp G645, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18 Trọn Bộ : Dell Optiplex 3010, Chíp G645, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18"5 Inch.
Trọn Bộ : Main Gigabyte B75, Chíp I5 3470, ram 4GB, MSI N740/2GD5, LCD 21 Trọn Bộ : Main Gigabyte B75, Chíp I5 3470, ram 4GB, MSI N740/2GD5, LCD 21"5 Inch.
Trọn Bộ: Asus H81, Chíp G3240, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA N740/1GD5, LCD 20Inch. Trọn Bộ: Asus H81, Chíp G3240, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA N740/1GD5, LCD 20Inch.
Trọn Bộ: Dell optiplex 790, Chíp i5 2400, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18Inch.. Trọn Bộ: Dell optiplex 790, Chíp i5 2400, Ram 4GB, HDD 250GB, LCD 18Inch..
Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, HDD 160GB, VGA N630/2GB, LCD 20inch.. Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4GB, HDD 160GB, VGA N630/2GB, LCD 20inch..
Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G620, Ram 4Gb, HDD 160Gb, VGA N630/2GB, LCD 18 Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G620, Ram 4Gb, HDD 160Gb, VGA N630/2GB, LCD 18
Trọn Bộ: MSI H81, Chíp i3 4130, Ram 4Gb, HDD 250GB, VGA N630/2GB, LCD 20Inch.. Trọn Bộ: MSI H81, Chíp i3 4130, Ram 4Gb, HDD 250GB, VGA N630/2GB, LCD 20Inch..
Trọn Bộ : Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N730/2GD5, LCD 18 Trọn Bộ : Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N730/2GD5, LCD 18
Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA N730/2GB, LCD 18,5Inch.. Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA N730/2GB, LCD 18,5Inch..
Trọn Bộ :  DELL Optiplex 390, Chíp i3 2100, Ram 4Gb, HDD 250GB, LCD 20Inch.. Trọn Bộ : DELL Optiplex 390, Chíp i3 2100, Ram 4Gb, HDD 250GB, LCD 20Inch..
Trọn Bộ: Gigabyte P75, Chíp i5 2400, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA 630/2GB, LCD 20Inch. Trọn Bộ: Gigabyte P75, Chíp i5 2400, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA 630/2GB, LCD 20Inch.
Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4Gb, HDD 250Gb, LCD 18 Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G2020, Ram 4Gb, HDD 250Gb, LCD 18
Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G640, Ram 2GB, HDD 160GB, LCD 17Inch.. Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G640, Ram 2GB, HDD 160GB, LCD 17Inch..
Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G640, Ram 4GB, HDD 160GB, LCD 18 Trọn Bộ: Intel H61, Chíp G640, Ram 4GB, HDD 160GB, LCD 18"5 Inch..
Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA N630/2GB, LCD 20Inch.. Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA N630/2GB, LCD 20Inch..
Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G630, Ram 4GB, HDD 160GB, VGA N630/2GB, LCD 18 Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G630, Ram 4GB, HDD 160GB, VGA N630/2GB, LCD 18"5Inch
Trọn Bộ: Asus H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA Asus GTX 650/2GD5, LCD 20inch.. Trọn Bộ: Asus H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA Asus GTX 650/2GD5, LCD 20inch..
Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G640, Ram 2Gb, HDD 160Gb, LCD 17Inch.. Trọn Bộ: Gigabyte H61, Chíp G640, Ram 2Gb, HDD 160Gb, LCD 17Inch..
Trọn Bộ: Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N730/1GD5, LCD 20inch Trọn Bộ: Asus H81, Chíp G3220, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N730/1GD5, LCD 20inch
Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp i3 4160, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N730/1GD5, LCD 20inch.. Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp i3 4160, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N730/1GD5, LCD 20inch..
Trọn Bộ: Asus H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N730/1GD5, LCD 20inch.. Trọn Bộ: Asus H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N730/1GD5, LCD 20inch..
Trọn Bộ: Gigabyte B85, Chíp G3450, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA GTX750/2GD5, LCD 20inch.. Trọn Bộ: Gigabyte B85, Chíp G3450, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA GTX750/2GD5, LCD 20inch..
Trọn Bộ: Asus H81, Chíp G3420, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N740/2GD5, LCD 20inch Trọn Bộ: Asus H81, Chíp G3420, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N740/2GD5, LCD 20inch
Trọn Bộ: Asus B85, Chíp G3420, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA GTX 650/1GD5, LCD 20inch.. Trọn Bộ: Asus B85, Chíp G3420, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA GTX 650/1GD5, LCD 20inch..
Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N420/2GI, LCD 20inch Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N420/2GI, LCD 20inch
Trọn Bộ: MSI H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N740/2GD5, LCD 20inch.. Trọn Bộ: MSI H81, Chíp i3 4130, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N740/2GD5, LCD 20inch..
Trọn Bộ: Asus H81, Chíp i3 4150, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA GTX 750/1GD5, LCD 20 Trọn Bộ: Asus H81, Chíp i3 4150, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA GTX 750/1GD5, LCD 20"
Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N420/2GB, LCD 20inch. Trọn Bộ: Gigabyte H81, Chíp G3220, Ram 4GB, HDD 250GB, VGA N420/2GB, LCD 20inch.