RAM - BỘ NHỚ TRONG

Thanhbinhpc.com chuyên phân phối các sản phẩm Ram-Bộ nhớ trong máy tính (Ram Pc) chính hãng siêu mạnh giá cực sốc.

DDR3 4GB/1333/1600 Gskill DDR3 4GB/1333/1600 Gskill
DDR3 4GB/1333/1600 Kingston DDR3 4GB/1333/1600 Kingston
DDR3 4GB/1333/1600 Kingmax DDR3 4GB/1333/1600 Kingmax
DDR3 8GB Buss 1600MZH DDR3 8GB Buss 1600MZH
DDR2 2GB Buss 800MZH Kingmax DDR2 2GB Buss 800MZH Kingmax
DDR2 2GB Buss 667, 800MZH DDR2 2GB Buss 667, 800MZH
DDR2 2GB Buss 800MZH Kingston ( SL 50 thanh) DDR2 2GB Buss 800MZH Kingston ( SL 50 thanh)
DDR3 2GB Buss 1333MZH (SL 30 thanh) DDR3 2GB Buss 1333MZH (SL 30 thanh)
DDR3 2GB Buss 1333 - Kingmax DDR3 2GB Buss 1333 - Kingmax
DDR3 2GB Buss 1333 - Kingston DDR3 2GB Buss 1333 - Kingston
DDR3 2GB buss 1333 - Gskill DDR3 2GB buss 1333 - Gskill
DDR2 1GB Buss 667, 800MZH DDR2 1GB Buss 667, 800MZH
DDR2 2GB/800 Đồng bộ Korea, mới 98% ( SL 100 thanh ) DDR2 2GB/800 Đồng bộ Korea, mới 98% ( SL 100 thanh )
DDR3 2GB/1333 Đồng bộ Korea, mới 99% ( SL 100 thanh ) DDR3 2GB/1333 Đồng bộ Korea, mới 99% ( SL 100 thanh )
DDR1 512 buss 333, 400MZh - Đồng bộ DDR1 512 buss 333, 400MZh - Đồng bộ
DDR1 1GB buss 333,400 - Đồng bộ DDR1 1GB buss 333,400 - Đồng bộ