RAM - BỘ NHỚ TRONG

Thanhbinhpc.com chuyên phân phối các sản phẩm Ram-Bộ nhớ trong máy tính (Ram Pc) chính hãng siêu mạnh giá cực sốc.

DDR3 8GB Buss 1600MZH DDR3 8GB Buss 1600MZH
DDR3 4GB/1333/1600 Kingmax DDR3 4GB/1333/1600 Kingmax
DDR3 4GB/1333/1600 Gskill DDR3 4GB/1333/1600 Gskill
DDR3 4GB/1333/1600 Kingston DDR3 4GB/1333/1600 Kingston
DDR2 2GB Buss 667, 800MZH DDR2 2GB Buss 667, 800MZH
DDR2 2GB Buss 800MZH Kingston ( SL 50 thanh) DDR2 2GB Buss 800MZH Kingston ( SL 50 thanh)
DDR2 2GB Buss 800MZH Kingmax DDR2 2GB Buss 800MZH Kingmax
DDR3 2GB Buss 1333MZH (SL 30 thanh) DDR3 2GB Buss 1333MZH (SL 30 thanh)
DDR3 2GB Buss 1333 - Kingmax DDR3 2GB Buss 1333 - Kingmax
DDR3 2GB Buss 1333 - Kingston DDR3 2GB Buss 1333 - Kingston
DDR3 2GB buss 1333 - Gskill DDR3 2GB buss 1333 - Gskill
DDR2 1GB Buss 667, 800MZH DDR2 1GB Buss 667, 800MZH
DDR2 2GB/800 Đồng bộ Korea, mới 98% ( SL 100 thanh ) DDR2 2GB/800 Đồng bộ Korea, mới 98% ( SL 100 thanh )
DDR3 2GB/1333 Đồng bộ Korea, mới 99% ( SL 100 thanh ) DDR3 2GB/1333 Đồng bộ Korea, mới 99% ( SL 100 thanh )
DDR1 512 buss 333, 400MZh - Đồng bộ DDR1 512 buss 333, 400MZh - Đồng bộ
DDR1 1GB buss 333,400 - Đồng bộ DDR1 1GB buss 333,400 - Đồng bộ