VGA - CARD MÀN HÌNH

VGA - CARD MÀN HÌNH Chính hãng giá tốt nhất, bảo hạnh uy tín lên tới 1 năm theo từng loại sản phẩm.  

VGA GIGABYTE GV-N1030OC-2GI VGA GIGABYTE GV-N1030OC-2GI
VGA GIGABYTE GV-N730-2GI VGA GIGABYTE GV-N730-2GI
VGA GIGABYTE GV-N105TWF2OC-4GD (GeForce GTX 1050Ti) VGA GIGABYTE GV-N105TWF2OC-4GD (GeForce GTX 1050Ti)
VGA Giga GTX 750Ti 2gb-D5-128 bít -2 Fan VGA Giga GTX 750Ti 2gb-D5-128 bít -2 Fan
GIGABYTE GV-N75TOC-2GI (NVIDIA GeForce GTX 750Ti 2GB, GDDR5, 128bit, PCI-E 3.0) GIGABYTE GV-N75TOC-2GI (NVIDIA GeForce GTX 750Ti 2GB, GDDR5, 128bit, PCI-E 3.0)
VGA GIGABYTE GV-N630-2GI VGA GIGABYTE GV-N630-2GI
VGA Asus R7240-2GD3 VGA Asus R7240-2GD3
VGA VGA ZOTAC GT730 2G DDR5 VGA VGA ZOTAC GT730 2G DDR5
VGA MSI GTX 1050 2G OC / OCV1 mới Full Box VGA MSI GTX 1050 2G OC / OCV1 mới Full Box
Gigabyte GV-N730D5-2GI (rev. 2.0) (Nvidia GeForce GT 730, 2048MB GDDR5, 64 bit, PCI-E 2.0) Gigabyte GV-N730D5-2GI (rev. 2.0) (Nvidia GeForce GT 730, 2048MB GDDR5, 64 bit, PCI-E 2.0)
GIGABYTE GV-N220OC-1GI (NVIDIA GeForce GT 220, 1GB, 128-bit, PCI Express 2.0) GIGABYTE GV-N220OC-1GI (NVIDIA GeForce GT 220, 1GB, 128-bit, PCI Express 2.0)
VGA ASUS ENGT730-2GD3 VGA ASUS ENGT730-2GD3
VGA Asus STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, GDDR5 2GB, 128-bit, PCI Express 3.0) VGA Asus STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, GDDR5 2GB, 128-bit, PCI Express 3.0)
MSI R7730-1GD3 MSI R7730-1GD3
VGA MSI N430GT-MD2GD3 VGA MSI N430GT-MD2GD3
VGA MSI N740-2GD5 VGA MSI N740-2GD5
VGA Gigabyte GV-R667D3-1GI VGA Gigabyte GV-R667D3-1GI
VGA GIGABYTE GV-N430-2GI VGA GIGABYTE GV-N430-2GI
VGA GIGABYTE GV-R557D3-2GI VGA GIGABYTE GV-R557D3-2GI
VGA Gigabyte GV-N430-1GI VGA Gigabyte GV-N430-1GI
GIGABYTE GV-N420-2GI GIGABYTE GV-N420-2GI
VGA ASUS ENGT440/DI/1GD3 VGA ASUS ENGT440/DI/1GD3
VGA ASUS ENGT630-2GD3 VGA ASUS ENGT630-2GD3
VGA MSI N630GT-MD2GD3 VGA MSI N630GT-MD2GD3
VGA GIGABYTE GV-N440-2GI VGA GIGABYTE GV-N440-2GI
VGA GIGABYTE GV-N210TC-1GI VGA GIGABYTE GV-N210TC-1GI
VGA GIGIABYTE GV-R724OC-2GI VGA GIGIABYTE GV-R724OC-2GI
VGA Gainward GeForce GTX 750 VGA Gainward GeForce GTX 750
VGA MSI N730K-1GD5/OC VGA MSI N730K-1GD5/OC
VGA ASUS HD6570-2GD3 VGA ASUS HD6570-2GD3